пн-чт: с 8:30 до 17:00, пт: с 8:30 до 16:00
+380 (6264) 2-02-80

Управління активами

ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії №180 від 18.02.2016 року)

Управління активами НПФ

Політика компанії, насамперед, визначається тим, що об'єктом інвестицій є пенсійні кошти, передані в управління клієнтами - недержавними пенсійними фондами. Управління пенсійними активами НПФ розглядається як особлива область інвестиційної діяльності.

Особливості визначаються наступними обставинами:

Все це говорить про те, що керуюча компанія зобов'язана відповідати самим строгим вимогам, що пред'являються до її професіоналізму і досвіду.

Ефективне і безпечне управління пенсійними активами, перш за все, ґрунтується:

Стабільність і надійність роботи компанії підтверджуються розміром власного капіталу, показниками прибутковості і величиною активів, які перебувають в управлінні.

Інвестиційна стратегія базується на двох основних принципах:

Дотримання першого принципу вимагає від нас вибору конкретних емітентів з найбільш великих і надійних в довгостроковій перспективі. Другий принцип вимагає постійного аналізу ринків і конкретних інструментів. Вибір буде проводитися з цінних паперів емітентів, найбільш недооцінених за фундаментальними показниками і визнаних достатньо надійними.

Розвиток економіки України багато в чому залежить від того, у які галузі та компанії будуть направлятися ресурси пенсійної системи, яка, як і в більшості розвинених країн, є основним джерелом довгострокових інвестицій.

Ми враховуємо не тільки отримується від інвестування дохід, але і ту користь всьому суспільству і кожному з нас, яку принесуть наші інвестиції у те чи інше виробництво. Тому ми маємо намір інвестувати пенсійні накопичення в українську економіку. Ці гроші повинні працювати в тій країні, в якій живуть люди, які передали нам свої пенсійні накопичення в довірче управління.

Управління активами ІСІ

Для більш повного задоволення інтересів різних груп інвесторів з точки зору співвідношення дохідності та ризику при інвестуванні, компанія вже створила (і планує надалі розвивати систему кількох пайових фондів з різними інвестиційними характеристиками.

Для роботи з юридичними особами ми пропонуємо венчурні фонди з різними інвестиційними характеристиками. При необхідності ми можемо створити окремий венчурний фонд під інвестиційні інтереси конкретного клієнта. Ми плануємо досягти зростання активів фонду за рахунок вкладень у цінні папери резидентів України, а також в інші об'єкти інвестицій. Безсумнівно, що більшу частину активів складуть вкладення в об'єкти регіонального рівня.

Ми не виключаємо можливості участі наших венчурних фондів у фінансуванні привабливих, з інвестиційної точки зору, але в той же час досить ризикованих проектів при наявності відповідних об'єктів для вкладення.

Для залучення інвестиційних коштів фізичних осіб створений пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду інтервального типу. Ми вважаємо, що ліквідність інвестиційних сертифікатів такого фонду найбільш максимально враховує інтереси як інвесторів, так і для керуючої компанії.

Ми впевнені, що склалися передумови істотного і якісного економічного зростання України стануть реальністю в найближчі роки. Тому частка акцій українських компаній і корпоративних облігацій у структурі портфелів фондів буде максимальна і обмежена лише чинним законодавством.

Акції і корпоративні облігації є потенційно найбільш дохідними, оскільки будь-які прямі інвестиції у виробництво більш прибуткові, ніж непрямі (наприклад, банківські депозити), і при розумної диверсифікації є бажаними.